Hoppa till sidans innehåll

Brev från styrelsen

27 NOV 2020 23:38
  • Skapad: 27 NOV 2020 23:38

Hej alla medlemmar i ÖFS

 Vi uppskattar på olika och egna premisser den idrott som bedrivs i vår förening. I dessa tider kan man särskilt uppskatta att vi har en idrott som inte innebär direkt fysisk kontakt och därför går att bedriva relativt säkert. Om vi bara tänker på att hålla avstånd, samlas i mindre grupper och hela tiden vara lite förutseende kan mycket fungera som vanligt. 

Några justeringar får vi dock acceptera och jag återkommer till dem.

Nuläge

Vår verksamhet fortlöper. De flesta av våra äldre åkare har fått känna på snön under senhösten. Vi andra ser fram emot att det ska komma snö på våra mer närliggande skidorter även om det känns som att säsongen blivit lite försenad.

Styrelsen har under hösten gjort en del justeringar i gruppindelningarna och pratat om hur vi ska bli bättre på att fortsätta utöva vår idrott längre upp i åldrarna. Vi har tagit fram en budget som kommer att kommuniceras med grupp-och ekonomiansvariga i grupperna. Naturligtvis tyngs hela hanteringen av att vi befinner oss mitt i Corona-pandemin och det har ju tyvärr blivit sämre och sämre under hösten. Vi inser att vi inte kan vara säkra på någonting och det gäller inte minst tävlingsarrangemangen som är en väldigt viktig inkomstkälla.

Hot

Vi måste ha beredskap för att intäkterna inte kommer att landa på de nivåer som vi räknat med i budgeten. Även om en del bortfall kan kompenseras genom olika kompensationsbidrag så kan vi inte vara säkra på att vi får full kompensation. Vi kommer därför att se över ekonomin i januari och vi kan då tvingas till justeringar på utgiftssidan. Fram till dess har vi dock medel att bedriva planerad verksamhet.

Vi planerar för att de tävlingar som vi åtagit oss att arrangera också kommer att bli av! Men det är en realitet att osäkerheten är betydligt högre än ett normalt år.

Anpassa

Som alla känner till ligger ett stort ansvar när det gäller bekämpningen av pandemin på oss enskilda. Det kommer riktlinjer och råd från olika instanser om hur vi ska agera för att minska smittspridningen. Styrelsens hållning är att ÖFS som förening ska agera i enlighet med riktlinjerna och i möjligaste mån underlätta för våra medlemmar och aktiva att följa riktlinjerna samtidigt som vi fortsätter att bedriva den verksamhet som vi finns till för. Vi vet att den verksamhet som vi bedriver betyder mycket för våra aktiva. 

Vi har fullt förtroende för att våra duktiga och kompetenta ledare gör sitt yttersta på det området. Men det kräver också att var och en på individnivå tar sitt ansvar. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen i samhället. 

Riktlinjer och råd

Som jag varit inne på finns flera riktlinjer och det kommer då och då nya eller uppdaterade sådana. Längre ned hittar du länkar till de viktigaste råd som vi har att förhålla oss till.

Från tid till annan kan osäkerhet uppstå om hur riktlinjer och råd ska appliceras på den egna verksamheten. I första hand kan man då prata med sin tränare. Är tränaren osäker pratar tränaren med sina tränarkollegor. Kvarstår osäkerhet bör fråga lyftas till styrelsenivå. I styrelsen har vi tagit för vana att dryfta sådana frågor med den kompetens inom smittskydd som finns bland medlemmarna. 

Vad kan jag göra

Med det sagt finns det anledning att i detta sammanhang – liksom för verksamheten i stort – att vi är en förening som bygger på alla medlemmars engagemang. Om du tycker att din kompentens inte tillvaratas så hör av dig. Din kompetens behövs! Oavsett vad den gäller.

Precis nu

I skrivande stund har Svenska skidförbundet stoppat all tävlingsverksamhet och avråder också från all lägerverksamhet fram till den 8 december. Vi får se hur det blir efter det. Gemensam träningsverksamhet i den geografiska närheten uppmuntras dock för aktiva som klassas/kategoriseras som elitidrottare och för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Region Jämtland Härjedalens råd säger att gällande idrottsaktiviteter finns det inte något som hindrar fortsatt verksamhet under förutsättning att det kan bedrivas på ett säkert sätt.

I ett läge där skidförbundet avråder från lägerverksamhet är det styrelsens uppfattning att föreningen inte kan arrangera aktiviteter som innebär att deltagare sover över på annan ort än hemorten.

En annan fråga av viss betydelse är hanteringen av vårt café. Utifrån att människor avråds från att besöka bl a restauranger, att strängare krav gäller för att bedriva matservering och då föreningens huvudändamål inte är att bedriva café-rörelse gör vi just nu bedömningen att vi tills vidare håller cafét stängt. Även detta beslut kommer att ses över löpande.

 

Tips och trix för att minska smittspridningen:

Kom ombytt till träningen och duscha hemma
Åk familjevis till träningen 
Lämna och hämta utanför träningsanläggningen och ta dig sedan därifrån
Avstå från att äta mat tillsammans med personer utanför hushållet
Det är antalet möten med antalet människor som är problemet – använd sunt förnuft

 

Nu ser vi framåt och hoppas på en rimlig vinter med så mycket skidglädje som möjligt. 

För styrelsen den 26 november 2020

Erik Vinger Alverlind

 

Länkar:

https://www.skidor.com/foljoss/nyhetsflode/aktuelltfranssf/2020/informationangaendecoronaviruset/

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/skarpta-rad-i-jamtland-harjedalen/

Skribent: Kristina Andersson
E-post: Adressen Gömd

ÖFS Sponsorer:

 

Berners logo

Spektrum logo

Jämtkraft

Svensk Cater

 

Bingohallen Östersund

Postadress:
Östersund-Frösö SLK - Skidor
Vintervägen 16
83245 Frösön

Besöksadress:
Vintervägen 16
83245 Frösön

Kontakt:
Tel: 0705860012
E-post: This is a mailto link